• 44 ÂM IPA

  44 ÂM IPA

  xem chi tiết
 • NỐI ÂM

  NỐI ÂM

  xem chi tiết
 • ÂM ĐUÔI: /S/ or /Z/

  ÂM ĐUÔI: /S/ or /Z/

  xem chi tiết
 • CẶP ÂM /ʧ/ & /ʤ/

  CẶP ÂM /ʧ/ & /ʤ/

  xem chi tiết
 • CẶP ÂM /θ/ & /ð/

  CẶP ÂM /θ/ & /ð/

  xem chi tiết
 • NGỮ ĐIỆU

  NGỮ ĐIỆU

  xem chi tiết
 • NUỐT ÂM

  NUỐT ÂM

  xem chi tiết
 • ANH ANH & ANH MỸ

  ANH ANH & ANH MỸ

  xem chi tiết
 • 18 TỪ HAY ĐỌC SAI

  18 TỪ HAY ĐỌC SAI

  xem chi tiết
 • LESSON 1 : ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

  LESSON 1 : ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

  I. Đại từ nhân xưng (chủ ngữ)

  - Giữ vai trò làm chủ ngữ trong câu, là chủ thể của hành động.

  - Thường dùng để thay thế cho danh từ trước đó để tránh lặp từ

  xem chi tiết