TOEIC BUILDING (Hay còn có tên gọi khác là Ms. Lý Toeic) ra đời vào cuối năm 2013 từ tâm huyết của Ms. Lý