• Trang chủ
  • »
  • Tin tức
  • »
  • Khoá học
  • »
  • TOEIC 620 +

I/ CÁC BƯỚC TRONG LỘ TRÌNH HỌC

-       Bước 1: Test đầu vào để xác định khả năng thực tế

-       Bước 2: Hỗ trợ kèm lại kiến thức nền

-       Bước 3: Xác định điểm mục tiêu, đưa ra định hướng cá nhân (Số câu cần đạt được tương ứng với mỗi phần)

-       Bước 4: Tham gia chương trình học TOEIC

-       Bước 5: Ôn luyện, thực hành đề vào các buổi cuối tuần

-       Bước 6: Kiểm tra đánh giá điểm đinh kỳ

-       Bước 7: Kiểm tra đầu ra

Cho đến thời điểm hiện tại, trung tâm đã có hàng trăm học viên đạt số điểm từ 700- 960 TOEIC. Nhằm mục tiêu hỗ trợ học viên một cách tối đa, các học viên có thể tham gia vào các lớp luyện đề hàng tuần để giáo viên có thể căn cứ kết quả đánh giá học lực của học viên qua mỗi tuần học và đưa ra các nhận xét, góp ý hiệu quả nhất.

II/ TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC:

Số buổi: 30-35 buổi, 3 buổi/tuần

 

Thời lượng: 2h/buổi, 1,5h học với giáo viên, 0,5h học với trợ giảng để chữa bài và hệ thống lại kiến thức của buổi học trước.

 

Phương pháp học: Học viên học trên lớp, hoàn thành bài tập về nhà file mềm gửi cho trợ giảng, trợ giảng chấm bài và chuyển cho giáo viên kiểm soát lần cuối trước khi gửi trả lại cho học viên trước khi đến lớp để học viên có thời gian xem lại. Đầu mỗi buổi, trợ giảng và học viên trao đổi, hệ thống lại các kiến thức của bài hôm trước. Mỗi trợ giảng sẽ trực tiếp kèm cặp từ 4 đến 5 học viên. Kết quả học tập của học viên sẽ trực tiếp phản ánh kết quả làm việc của trợ giảng. Vì vâỵ, trong suốt quá trình theo học, học viên sẽ được kiểm tra sát sao và được kèm cặp ngay khi có sự sao nhãng.

 

III/ MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Cung cấp cho học viên các chiến lược nâng cao, các cấu trúc đắt và phương pháp ghi nhớ từ logic.

 

Phát triển kỹ năng đọc hiểu hiệu quả

 

Xác định thời gian làm bài phù hợp.

 

Tối đa hóa số điểm có thể đạt được

 

IV/ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

-       Bài thi TOEIC được chia ra làm 2 phần: Listening và Reading, được cụ thể hóa trong bảng sau

Phần

Nội dung

Số câu

1

Mô tả tranh (Picture Descriptions)

Phần Listening

10 câu

2

Câu hỏi – Câu trả lời (Questions – Answers)

30 câu

3

Hội thoại ngắn (Short Conversation)

30 câu

4

Bài nói ngắn (Short Talk)

30 câu

5

Đục lỗ câu (Incomplete Sentences)

Phần Reading

40 câu

6

Đục lỗ văn bản (Incomplete Texts)

12 câu

7

Đọc hiểu (Reading)

48 câu

 

-       Mỗi người phải xác định mức điểm mình mong muốn và từ đó đưa ra số câu mục tiêu mà mình phải đạt được mỗi phần căn cứ vào bảng điểm quy đổi sau:

VD: Với mức TOEIC 620 các bạn phải đạt được ít nhất: 63 câu nghe - 63 câu đọc

-       Sau đây là bảng điểm quy đổi TOEIC:

 

 

 

-       Sau đây là nội dung học chi tiết từng buổi trong khóa học: