• Phát âm giản lược - âm /Th/ [Vietsub]

  xem chi tiết
 • Phát âm giản lược - âm /uh/ [Vietsub]

  xem chi tiết
 • Phát âm giản lược - âm /ah/ [Vietsub]

  xem chi tiết
 • Phát âm giản lược - âm /ɔ/ [Vietsub]

  xem chi tiết
 • Phát âm giản lược - âm /i/ [Vietsub]

  xem chi tiết
 • Phát âm giản lược - âm /æ/ [Vietsub]

  xem chi tiết
 • Phát âm giản lược - âm /V - W/

  xem chi tiết
 • Phát âm từ /have/ /has/ /had/

  xem chi tiết
 • Phát âm giản lược - âm /T/

  xem chi tiết
 • Khoảnh khắc TOEIC BUILDING

  xem chi tiết